Tin dự án

CBTT kết quả kinh doanh tháng 04.2023

26-05-2023

Kính gửi Quý cổ đông và các Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX – IDJ) xin gửi tới Quý cổ đông thông tin công bố Kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2023.

Tiếp nối kết quả kinh doanh khởi sắc của Quý 1, IDJ tiếp tục khẳng định năng lực khi báo lãi lớn trong tháng 4. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tháng 4 của IDJ đạt 38 tỷ, vượt lợi nhuận trước thuế của cả Quý 1. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, IDJ ghi nhận 495,6 tỷ doanh thu và 75.98 tỷ lợi nhuận trước thuế.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu IDJ tăng gấp 3,3 lần cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 1,7 lần lợi nhuận tháng 04/2022.

Chi tiết như sau: