Tin dự án

Lợi nhuận ròng của IDJ tăng 91% sau nửa đầu năm 2021

02-08-2021

Tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2, lợi nhuận ròng của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) nửa đầu năm đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 2, IDJ nhận được gần 97 tỷ đồng doanh thu từ bán dự án APEC Hải Dương giúp doanh thu thuần đạt gần 232 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn giá vốn nên lợi nhuận gộp của IDJ đạt gần 79 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện từ 32.4% lên 33.9%.

Với lợi nhuận gộp tăng đáng kể cộng thêm lợi nhuận tài chính và hoạt động khác tăng mạnh, nên lợi nhuận ròng của IDJ vẫn tăng 32% so với cùng kỳ, đạt gần 53 tỷ đồng dù chi phí vận hành là chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh.

Tiếp đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý 2, nhuận ròng của IDJ nửa đầu năm đạt hơn 82 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước nhờ có doanh thu thuần tăng 35%, đạt gần 354 tỷ đồng.

Năm 2021, IDJ đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1,067 tỷ đồng và 225 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2.9 lần thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, Công ty thực hiện được 37% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.  Đáng chú ý, dòng tiền trả trước tăng mạnh 33% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1355 tỷ đồng. Trong đó, dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né đóng góp chủ yếu vào số dư lũy kế người mua trả tiền trước với gần 1,309 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của IDJ tăng 19% so với đầu năm, lên hơn 2,924 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 40%, đạt hơn 114 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn tăng 15% và dài hạn gấp 219 lần.

Chiếm phân nửa tổng tài sản của IDJ là hàng tồn kho với giá trị gần 1,449 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Đây là khoản ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho các dự án Mũi Né - Bình Thuận, dự án Hải Tân – Hải Dương, dự án Diamond Park – Lạng Sơn và dự án Mandala Grand Phú Yên.


Khang Di