Tin báo chí

IDJ: Con ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT đã mua 963.460 CP

08-09-2021

IDJ: Con ông Nguyễn Đỗ Lăng - Ủy viên HĐQT đã mua 963.460 CP


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đỗ Đức Lâm
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 963.460 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 963.460 CP (tỷ lệ 1,31%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/08/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/09/2021.Theo HNX