Mô hình quản trị tổ chức

Điều lệ

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Điều lệ IDJ Việt Nam 22/08/2022 2022
CBTT Điều lệ IDJ 15.7.2022 15/07/2022 2022
Điều lệ Công ty 29/04/2022 2022
Điều lệ Công ty 09/03/2022 2022
Điều lệ công ty 06/09/2021 2021
Công bố thông tin về việc điều lệ mới IDJ 16/06/2021 2021
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ IDJ và quy chế quản trị công ty 02/06/2020 2020
Công bố thông tin điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 04/05/2020 2020

Quy chế quản trị nội bộ

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Quy chế hoạt động BKS 24/05/2023 2023
Quy chế hoạt động HĐQT 24/05/2023 2023
Quy chế quản trị nội bộ 04/05/2020 2020

Bản cáo bạch và tài liệu niêm yết

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm

Thông báo cổ đông

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Báo cáo quản trị năm 2023 29/01/2024 2024
NQ HĐQT về việc miễn nhiệm Quyền Tổng giám đốc 23/11/2023 2023
CBTT đơn từ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy 15/11/2023 2023
Công bố thông tin bất thường IDJ về các bên liên quan 05/10/2023 2023
CBTT v.v IDJ nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS - Bà Nguyễn Hoài Giang 15/09/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin 24h về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 17/07/2023 2023
CBTT thay đổi ĐKKD công ty IDJ lần thứ 22 17/07/2023 2023
CBTT người được uỷ quyền công bố thông tin 06/07/2023 2023
CBTT về việc cổ phiếu IDJ giảm sàn 5 phiên liên tiếp 03/07/2023 2023
CBTT về việc IDJ bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 29/06/2023 2023
CBTT về việc Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố người nội bộ Công ty 28/06/2023 2023
CBTT về việc khởi tố vụ án hình sự " Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam" 26/06/2023 2023
[CBTT]- Báo cáo tình hình sử dụng vốn mẫu 01 của đợt tăng vốn từ 326-652 tỷ đã được kiểm toán 07/06/2023 2023
[CBTT]- Báo cáo tình hình sử dụng vốn mẫu 01 của đợt tăng vốn từ 326-652 tỷ 06/06/2023 2023
[CBTT]- Về giao dịch với bên có liên quan 06/06/2023 2023
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cập nhật ngày 19/5/2023) 19/05/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn ESOP năm 2022 16/05/2023 2023
[IDJ] - Công bố thông tin v/v miễn nhiệm/ bổ nhiệm Kế toán trưởng IDJ 16/05/2023 2023
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 26/04/2023 2023
Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền TGĐ báo cáo kết quả bán 113.000 cổ phiếu IDJ 10/04/2023 2023
Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền TGĐ đăng ký bán 113.000 cổ phiếu IDJ 04/04/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn đợt tăng vốn lần 2 06/03/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn đợt tăng vốn lần 1 02/03/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn ESOP 10/02/2023 2023
Công bố thông tin về giao dịch liên quan 02/02/2023 2023
Thay đổi người ủy quyền CBTT 16/01/2023 2023
Nghị quyết IDJ rút hồ sơ chào bán ra công chúng 21/12/2022 2022
Giải trình cổ phiếu IDJ tăng trần 5 phiên liên tiếp 30/11/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 23/11/2022 2022
APS đã mua 1 triệu cổ phiếu IDJ 18/11/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 18/11/2022 2022
Báo cáo mua lại trái phiếu IDJ 11/11/2022 2022
Nghị quyết HĐQT về việc giải thể hoạt động của Công Ty TNHH Môi Trường IDJ Phú Tân và Công Ty TNHH Môi Trường IDJ Châu Đốc 10/11/2022 2022
CBTT về việc giải thể hoạt động của Công Ty TNHH Môi Trường IDJ Phú Tân và Công Ty TNHH Môi Trường IDJ Châu Đốc 10/11/2022 2022
APS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu IDJ 09/11/2022 2022
Thông báo mua lại trái phiếu IDJ 04/11/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 21/10/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 17/10/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 10/10/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phát hành cổ phiếu 19/09/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 15/09/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 09/09/2022 2022
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/ số tiền thu được từ đợt chào bán/ phát hành 05/09/2022 2022
CBTT về việc báo cáo tiến độ sử dụng vốn 05/09/2022 2022
Công bố thông tin về việc IDJ thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 21 26/08/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 22/08/2022 2022
Công bố thông tin Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 12/08/2022 2022
Báo cáo kết quả đăng ký mua cổ phiếu ESOP của người nội bộ 12/08/2022 2022
Thông báo thay đổi quyền biểu quyết 12/08/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 10/08/2022 2022
Công bố thông tin người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu ESOP 02/08/2022 2022
Công bố thông tin báo cáo quản trị bán niên năm 2022 29/07/2022 2022
Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP 27/07/2022 2022
Thông báo thay đổi ĐKKD lần thứ 20 22/07/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 12/07/2022 2022
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 11/07/2022 2022
Thông báo thay đổi số lượng quyền biểu quyết 11/07/2022 2022
IDJ Bà Nguyễn Thị Bổn - Mẹ vợ Thành viên HĐQT - đã bán 523.600 cổ phiếu 01/07/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 01/07/2022 2022
CBTT đầu tư Công ty con, Công ty liên kết 24/06/2022 2022
CBTT về việc Cty IDJ ký hợp đồng kiểm toán 23/06/2022 2022
CBTT về việc ủy quyền ký báo cáo tài chính. 23/06/2022 2022
CBTT chấp thuận phát hành cổ tức IDJ 22/06/2022 2022
Thông báo chi trả cổ tức 2021 22/06/2022 2022
CBTT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành 10/01/2022 17/06/2022 2022
CBTT về việc bổ sung phương án phát hành ESOP 17/06/2022 2022
Bà Nguyễn Thị Bổn - Mẹ vợ Thành viên HĐQT đăng ký bán 523.600 cổ phiếu 15/06/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 15/06/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 10/06/2022 2022
CBTT v/v mua cổ phần phát hành thêm và cử người đại diện tại CTCP Quản lý vận hành bất động sản Mandala 08/06/2022 2022
CBTT v/v mua cổ phần phát hành thêm và cử người đại diện tại CTCP Quản lý khách sạn & dịch vụ Mandala 08/06/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 03/06/2022 2022
Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT - đã mua 2.000.000 cổ phiếu IDJ 31/05/2022 2022
Công bố thông tin Sửa lỗi Giao dịch 31/05/2022 2022
Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 200.000 cổ phiếu IDJ 26/05/2022 2022
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng APEC Mandala Wyndham Hải Dương 20/05/2022 2022
CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 18/05/2022 2022
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức và phát hành ESOP 13/05/2022 2022
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên HĐQT 29/04/2022 2022
Công bố thông tin Điều lệ IDJ 29/04/2022 2022
Công bố thông tin Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ 29/04/2022 2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ IDJ 2022 update 26/04/2022 2022
Công văn đính chính tin đồn thất thiệt về tập đoàn APEC 21/04/2022 2022
Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 2.000.000 cp IDJ 21/04/2022 2022
Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu IDJ. 20/04/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IBOND 14/04/2022 2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 06/04/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IBOND 06/04/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 10/03/2022 2022
Thay đổi số lượng quyền biểu quyết của IDJ 07/03/2022 2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 07/03/2022 2022
Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn 04/03/2022 2022
APS đã mua 3.500.000 quyền mua IDJ 28/02/2022 2022
Apec Holding đã bán 4.349.400 quyền mua IDJ 28/02/2022 2022
Bà Nguyễn Thị Bổn - Mẹ vợ Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 523.600 quyền mua IDJ 28/02/2022 2022
Nguyễn Đỗ Đức Lâm - Con trai Thành viên Hội đồng quản trị đã bán 963.460 quyền mua IDJ 28/02/2022 2022
Apec Holding đăng ký bán 4.349.400 quyền mua IDJ 17/02/2022 2022
Ông Nguyễn Đức Lâm - Con trai Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 963.460 quyền mua IDJ 17/02/2022 2022
Bà Nguyễn Thị Bổn - Mẹ vợ Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 523.600 quyền mua IDJ 17/02/2022 2022
APS đăng ký mua 3.500.000 quyền mua cổ phiếu IDJ 17/02/2022 2022
Báo cáo quản trị năm 2021 28/01/2022 2022
Công bố thông tin giao dịch giữa các bên liên quan và người nội bộ 28/01/2022 2022
APS đã mua 500.000 cổ phiếu IDJ 28/01/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 17/01/2022 2022
Công bố thông tin giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng 14/01/2022 2022
Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1 11/01/2022 2022
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ 11/01/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 07/01/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 30/12/2021 2021
Công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn công ty cổ phần Tập đoàn Apec Group 27/12/2021 2021
APS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu IDJ 25/12/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 24/12/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 20/12/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 06/12/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 26/11/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 18/11/2021 2021
Nghị quyết HĐQT về tài trợ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái Tứ Kỳ, Hải Dương 10/11/2021 2021
Nghi quyết HĐQT về việc thống nhất tài trợ quy hoạch Khu đô thị nhà ở xã hội 5 sao tại Hải Dương 27/10/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 14/10/2021 2021
Công văn 372.2021 giải trình công bố thông tin 12/10/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 06/10/2021 2021
Công bố thông tin về người có liên quan đến chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 1.000.000 cổ phiếu 21/09/2021 2021
Công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn 17/09/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 17/09/2021 2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của IDJ 08/09/2021 2021
Nguyễn Đỗ Đức Lâm - Người có liên quan của Thành viên HĐQT - Đã mua 963.460 cổ phiếu IDJ 06/09/2021 2021
Báo cáo tình hình sử dụng vốn 31/08/2021 2021
Thông báo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng giám đốc. 26/08/2021 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất chủ trương tài trợ tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái tại Cao Lộc, Lạng Sơn 25/08/2021 2021
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond 24/08/2021 2021
Ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc đăng ký mua 25.000 cổ phiếu IDJ 16/08/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 16/08/2021 2021
Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tổ chức có liên quan của Chủ tịch và Thành viên HĐQT - Đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu IDJ 13/08/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 09/08/2021 2021
Nguyễn Đỗ Đức Lâm - Người có liên quan của Thành viên HĐQT - Đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu IDJ 04/08/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 04/08/2021 2021
Công bố thông tin về giao dịch các bên liên quan 03/08/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 02/08/2021 2021
Công bố thông tin IDJ giải trình vi phạm 21/07/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 19/07/2021 2021
Quy chế Công bố thông tin 02/07/2021 2021
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 29/06/2021 2021
Thông báo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Quang Huy - Quyền Tổng Giám đốc 24/06/2021 2021
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu IDJ của chủ tịch Hội đồng quản trị 23/06/2021 2021
Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu IDJ 09/06/2021 2021
Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2020 24/05/2021 2021
Công bố thông tin về việc đăng ký mua cổ phiếu IDJ của người nội bộ 19/05/2021 2021
Công bố thông tin về việc IDJ chi trả cổ tức 2020 05/05/2021 2021
Điều lệ Công ty 04/05/2021 2021
Quy chế quản trị Công ty 04/05/2021 2021
Công bố thông tin đăng ký kinh doanh của IDJ 19/04/2021 2021
Công bố thông tin về việc đăng ký ngày giao dịch bổ sung IDJ 14/04/2021 2021
Công bố thông tin về việc tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông IDJ 06/04/2021 2021
Công bố thông tin Điều lệ IDJ 02/04/2021 2021
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 18/03/2021 2021
Công bố thông tin về việc IDJ thay đổi đăng ký kinh doanh 15/03/2021 2021
Công bố thông tin Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/03/2021 2021
Công bố thông tin Điều lệ Công ty IDJ 08/03/2021 2021
Công bố thông tin báo cáo kết quả đợt chào bán công chúng IDJ 04/03/2021 2021
Công bố thông tin APECS mua thành công 2.3 triệu cổ phiếu IDJ 26/02/2021 2021
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 22/02/2021 2021
Công bố thông tin kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu IDJ của Công ty CP Tập đoàn APEC Group 09/02/2021 2021
Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu Ibond ngày 25/01/2021 03/02/2021 2021
Báo cáo quản trị năm 2020 29/01/2021 2021
Công bố thông tin giao dịch quyền mua cổ phiếu IDJ của Công ty CP Tập đoàn APEC Group 18/01/2021 2021
Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu IBond ngày 04/01/2021 12/01/2021 2021
Công bố thông tin mua lại trái phiếu Ibond 12/01/2021 2021
Công bố thông tin v.v sẽ mua lại trái phiếu trước hạn Ibond_2019.09.50 08/01/2021 2021
Công bố thông tin v.v sẽ mua lại trái phiếu trước hạn Ibond_2019.09.50 31/12/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại APEC Thái Nguyên lên 25% 29/12/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về chủ trương chuyển IDJ sang niêm yết trên sàn HSX 22/12/2020 2020
Công bố thông tin về việc sẽ mua lại trái phiếu trước hạn Ibond_2019.09.50 18/12/2020 2020
Công bố thông tin về việc IDJ phát hành CP ra công chúng 16/12/2020 2020
Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phẩn Đầu tư và Giáo dục Hanoi Academy 16/12/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu IBond ngày 08/10/2020 16/12/2020 2020
Công bố thông tin mua lại trái phiếu Ibond 10/12/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond38_2020.20.23.030 28/11/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond37_2020.20.23.029 27/11/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.09.50 26/11/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond36.H.20.23.028 24/11/2020 2020
IDJ thông báo chi trả cổ tức năm 2019 13/11/2020 2020
Công bố thông tin mua lại trái phiếu Ibond 02/11/2020 2020
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức IDJ năm 2019 02/11/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond35.H.20.23.027 27/10/2020 2020
Kết quả mua lại Trái phiếu IBond_2019.02.10 và IBond_2020.11.10 20/10/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond33.H.20.23.025 16/10/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond32.H.20.23.024 06/10/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond31.H.20.23.023 21/09/2020 2020
Kết quả mua lại IBond gói Ibond_2019.01.10, Ibond_2019.02.10, Ibond_2019.03.10 và Ibond_2019.04.10 09/09/2020 2020
Dự kiến mua lại Ibond gói Ibond_2019.02.10 và Ibond_2020.11.10 09/09/2020 2020
Công bố thông tin Kết quả phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.20.23 07/09/2020 2020
Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm về thuế 04/09/2020 2020
Công bố thông tin về việc thông báo mất sổ cổ đông - mã số cổ đông: PT 491 26/08/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói Ibond_2020.20.22 24/08/2020 2020
Công bố thông tin phát hành trái phiếu 18/08/2020 2020
Công bố thông tin kết quả phát hành gói Ibond_2020.25.10, Ibond_2020.26.10 11/08/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu Ibond 2020.18.10 10/08/2020 2020
Kết quả phát hành gói Ibond_2020.18.10 06/08/2020 2020
Kết quả mua lại IBond gói IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10 và IBond_2019.04.10. 03/08/2020 2020
Dự kiến mua lại IBond gói Ibond_2019.01.10, Ibond_2019.02.10, Ibond_2019.03.10 và Ibond_2019.04.10. 03/08/2020 2020
Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên IDJ 2020 30/07/2020 2020
Công bố thông tin trở thành cổ đông lớn 24/07/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu 22/07/2020 2020
Công bố thông tin về việc kết quả mua lại Ibond 09 và dự kiến mua lại Ibond 09 16/07/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu Ibond_2020.22.20 và 2020.22.23 16/07/2020 2020
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng tổng thầu với các bên liên quan của IDJ 15/07/2020 2020
Đăng ký mua IDJ của APEC Holding 07/07/2020 2020
Kết quả mua IDI của APEC Holding 06/07/2020 2020
Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu Ibond 02/07/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu Ibond 01/07/2020 2020
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu Ibond gói 2020.17.10 và 2020.18.10 23/06/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua lại IBond 09 22/06/2020 2020
Công bố thông tin kế hoạch mua lại IBond 09 22/06/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ gói Ibond_2020.12.10 08/06/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ gói Ibond_2020.13.10 08/06/2020 2020
Công bố thông tin về việc đăng ký mua cổ phiếu IDJ của APEC Holdings 05/06/2020 2020
Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu Ibond 05/06/2020 2020
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020 01/06/2020 2020
Báo cáo kết quả mua lại IBond 09 và công bố thông tin dự kiến tiếp tục mua lại gói Ibond 09 28/05/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu Ibond 27/05/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả mua cổ phiếu IDJ của APEC Holdings 26/05/2020 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2020 lần 02 22/05/2020 2020
Công bố thông tin thay đổi người đại diện pháp luật 14/05/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua cổ phiếu của APS 12/05/2020 2020
Công bố thông tin kết quả mua lại IBond_2019.09.50 07/05/2020 2020
Công bố thông tin dự kiến mua lại IBond_2019.09.50 07/05/2020 2020
Công bố thông tin về việc mua lại gói trái phiếu IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10, IBond_2019.08.50. 05/05/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả mua lại gói trái phiếu IBond_2019.01.50, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10. 05/05/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gói IBond_2020.11.10. 05/05/2020 2020
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/05/2020 2020
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020 02/05/2020 2020
Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2020 lần 02 02/05/2020 2020
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan 22/04/2020 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông IDJ năm 2020 21/04/2020 2020
Công bố thông tin đăng ký mua lại trước hạn 4 gói trái phiếu: IBond_2019.01.10, IBond_2019.02.10, IBond_2019.03.10, IBond_2019.08.50. 06/04/2020 2020
Công bố tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc từ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Linh 31/03/2020 2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính riêng 31/03/2020 2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính Hợp nhất 31/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc ủy quyền công bố thông tin 31/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc Thông báo mất sổ cổ đông - Mã số cổ đông: PT152 25/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phần của Anh Nguyễn Hoàng Linh 25/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc Đăng ký bán cổ phần của Anh Nguyễn Hoàng Linh 25/03/2020 2020
CBTT - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 24/03/2020 2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13/03/2020 2020
Kết quả phát hành gói trái phiếu IBond_2019.04.10. 06/03/2020 2020
Công bố thông tin về việc phát hành gói trái phiếu IBond_ 2020.03.10 25/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.03.10 25/02/2020 2020
Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu IBond_2019.08.50 24/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.02.10, IBond_2020.12.10, IBond_2020.13.10 . 20/02/2020 2020
Công bố thông tin về việc hủy phát hành gói trái phiếu Ibond_2020.01.10. 17/02/2020 2020
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 14/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 12/02/2020 2020
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.02.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020 12/02/2020 2020
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 từ 05/02/2020- 07/02/2020 12/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.21.10. 05/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 05/02/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành 3 gói trái phiếu IBond_2020.11.10 05/02/2020 2020
Báo cáo quản trị năm 2019 21/01/2020 2020
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh Q4/2019 chênh lệch so với cùng kỳ 21/01/2020 2020
Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất Q4/2019 chênh lệch so với cùng kỳ 21/01/2020 2020
Báo cáo tài chính Q4/2019 của công ty mẹ 21/01/2020 2020
Báo cáo tài chính Q4/2019 của cty hợp nhất 21/01/2020 2020
Thông báo việc phát hành trái phiếu Ibond_2019.10.50 19/12/2019 2019
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 19/12/2019 2019
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 19/12/2019 2019
Thông báo việc phát hành trái phiếu Ibond_2019.10.50 19/12/2019 2019
Báo cáo kêt quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gói IBond_2019.08.50 10/12/2019 2019
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ gói IBond_ 2019.03.10 04/12/2019 2019
Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ibond_2019.04.10 21/11/2019 2019
Thông báo về việc phát hành trái phiếu IBond_2019.04.10. 21/11/2019 2019
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond_2019.01.10 21/11/2019 2019
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18/11/2019 2019
Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu IBond_ 2019.18.50 24/10/2019 2019
Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị 08/10/2019 2019
Công bố thông tin về việc thành lập công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc và công ty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân 08/10/2019 2019
Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu IBond_ 2019.02.10 08/10/2019 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 02/10/2019 2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hoàng Linh và người có liên quan. 27/09/2019 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu Ibond_2019.09.50 20/09/2019 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án và công bố thông tin phát hành trái phiếu 06/09/2019 2019
Công bố thông tin nghị quyết phát hành trái phiếu Ibond_2019.03.10 CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 (30/08/2019) CBTT về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. (22/08/2019) CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Giao dịch CP của cổ đông nội bộ (22/08/2019) Giao dịch CP của cổ đông nội bộ Về trang trước Xem tiếp 30/08/2019 2019
Công bố thông tin về việc phát hành gói trái phiếu IBond_2019.03.10 30/08/2019 2019
Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. 22/08/2019 2019
Giao dịch Ccổ phiếu của cổ đông nội bộ 22/08/2019 2019
Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu Ibond_2019.01.10 26/07/2019 2019
Công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 25/07/2019 2019
Công bố thông tin về việc thực hiện ký kết hợp đồng với người nội bộ. 25/07/2019 2019
Công bố thông tin phát hành gói trái phiếu riêng lẻ Ibond 15/07/2019 2019
Công bố thông tin phát hành trái phiếu Ibond_2019.02.10 09/07/2019 2019
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán 25/06/2019 2019
Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019 24/06/2019 2019
Công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 11/06/2019 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc thay đổi điều lệ của CTCP đầu tư IDJ Việt Nam 06/06/2019 2019
Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh IDJ 05/06/2019 2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu có liên quan tới ông Nguyễn Hoàng Linh 02/05/2019 2019
Phát hành trái phiếu IBond ngày 26/04/2019 26/04/2019 2019
Nghị quyết Hội đồng cổ đông năm 2019 20/04/2019 2019
Công bố thông tin biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 20/04/2019 2019
Thông báo không thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 lần 1 và tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 lần 2 19/04/2019 2019
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ năm 2019 09/04/2019 2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư IDJ công bố thông tin chậm Báo cáo tài chínhnăm 2018" 03/04/2019 2019
Nghị quyết Họp đại hội cổ đông 2019 và thông báo ngày chốt cuối cùng danh sách cổ đông 2019 08/03/2019 2019
Công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần 05/03/2019 2019
Công bố thông tin giải trình về chậm nộp công bố thông tin về quyết toán. 20/02/2019 2019
Công bố thông tin về việc thu mua cổ phần CTCP In Thái Nguyên 14/02/2019 2019
Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2018 15/01/2019 2019
Công bố thông tin về quyết toán thuế 26/11/2018 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 02/08/2018 2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 02/08/2018 2018
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 23/04/2018 2018
Thông báo về việc họp Đại hội cổ đông năm 2018 15/03/2018 2018
Công bố thông tin cổ đông lớn 18/01/2017 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 16/01/2017 2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (bà Huỳnh Thị Mai Dung). 15/12/2016 2016
Quyết định bổ nhiệm/ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc 29/04/2016 2016
Thông báo bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 20/04/2016 2016
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15/04/2016 2016
Công bố thông tin từ nhiệm Hội đồng quản trị 13/04/2016 2016
Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 13/04/2016 2016
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 23/03/2016 2016
IDJ Financial tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 18/05/2015 2015
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 lần thứ 2 24/04/2015 2015
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2015 03/04/2015 2015
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 28/04/2014 2014
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 28/04/2014 2014
Tài liệu bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 tại Đại hội cổ đông thường niên 2014. 17/04/2014 2014
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 08/04/2014 2014
Công bố thông tin: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 12/12/2013 2013
IDJ Financial bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 09/09/2013 2013
IDJ Financial bổ nhiệm ông Trần Viết Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc 29/05/2013 2013
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 20/05/2013 2013
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 20/05/2013 2013
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 09/04/2013 2013
IDJ Financial: Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Anh và ông Trần Viết Giang giữ chức Phó Tổng Giám đốc 25/02/2013 2013
Cổ phiếu IDJ lọt vào top 30 cổ phiếu thuộc HNX 30 06/07/2012 2012
Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial 2012 06/03/2012 2012
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 08/02/2012 2012
IDJ Financial bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cẩm Tú giữ chức vụ Giám đốc tài chính, bà Mạc Hoàng Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng 02/11/2011 2011
IDJ Financial: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2010 09/09/2011 2011
IDJ Financial: Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng 17/06/2011 2011
Báo cáo quản trị Công ty IDJ Financial quý I năm 2011 27/04/2011 2011
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 23/03/2011 2011
Nghị quyết tóm tắt và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên IDJ Financial năm 2011 21/03/2011 2011
Danh mục tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên 2011 11/03/2011 2011
Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 11/03/2011 2011
IDJ Financial công bố thông tin: ông Phạm Bá Ngọc - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc 06/09/2010 2010
CBTT Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Báo cáo tài chính

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BCTC hợp nhất Qúy 4.2023 30/01/2024 2024
BCTC riêng Qúy 4.2023 30/01/2024 2024
Giải trình BCTC riêng Qúy 4.2023 30/01/2024 2024
Giải trình BCTC hợp nhất Qúy 4.2023 30/01/2024 2024
Giải trình BCTC hợp nhất Quý 3.2023 30/10/2023 2023
Giải trình BCTC riêng Quý 3.2023 30/10/2023 2023
BCTC riêng Quý 3.2023 30/10/2023 2023
BCTC hợp nhất Quý 3.2023 30/10/2023 2023
BCTC 6 tháng 2023 riêng đã kiểm toán 29/08/2023 2023
BCTC 6 tháng 2023 hợp nhất đã kiểm toán 29/08/2023 2023
Giải trình BCTC riêng 6 tháng 2023 đã kiểm toán 29/08/2023 2023
Giải trình BCTC hợp nhất 6 tháng 2023 đã kiểm toán 29/08/2023 2023
IDJ BCTC riêng quý 2.2023 31/07/2023 2023
IDJ giải trình CLLN HN quý 2.2023 31/07/2023 2023
IDJ giải trình CLLN quý 2.2023 31/07/2023 2023
IDJ BCTC HN quý 2.2023 31/07/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin Báo cáo THSDV mẫu 01 đợt tăng vốn lần 2 19/05/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin Báo cáo THSDV của đợt tăng vốn lần 1 đã kiểm toán 19/05/2023 2023
[IDJ]- Công bố thông tin Báo cáo THSDV của đợt tăng vốn lần 2 đã kiểm toán 19/05/2023 2023
[IDJ]- BCTC HN Qúy 1.2023 04/05/2023 2023
[IDJ]- Giải trình BCTC riêng quý 1.2023 04/05/2023 2023
[IDJ]- Giải trình BCTC HN quý 1.2023 04/05/2023 2023
[IDJ]- BCTC riêng quý1.2023 04/05/2023 2023
[IDJ]- Công bố BCTC IDJ năm 2022 31/03/2023 2023
[IDJ]- Công bố BCTC IDJ năm 2022 31/03/2023 2023
[IDJ]- Công bố BCTC IDJ năm 2022 31/03/2023 2023
Công bố thông tin Báo cáo tài chính IDJ riêng quý 4/2022 30/01/2023 2023
Công bố thông tin Báo cáo tài chính IDJ HN quý 4/2022 30/01/2023 2023
Giải trình CLLN Mẹ quý 4 /2022 30/01/2023 2023
Giải trình CLLN HN quý 4 /2022 30/01/2023 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2022 31/10/2022 2022
Báo cáo tài chính riêng Q3.2022 31/10/2022 2022
Giải trình CLLN Q3.2022 riêng 31/10/2022 2022
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ năm 2022 30/08/2022 2022
CBTT BCTCHN giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình lợi nhuận chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm 2021 30/08/2022 2022
CBTT BCTC riêng giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét và giải trình lợi nhuận chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm 2021 30/08/2022 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính năm 2022 30/08/2022 2022
Báo cáo tài chính riêng quý 2/2022 29/07/2022 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 29/07/2022 2022
Báo cáo tài chính hợp nhât quý 1/2022 28/04/2022 2022
Giải trình chênh lệch LN quý 1/2022 28/04/2022 2022
Giải trình chênh lệch LN HN quý 1/2022 28/04/2022 2022
Báo cáo tài chính riêng quý 1/2022 28/04/2022 2022
Báo cáo tài chính 2021 IDJ mẹ đã được kiểm toán 17/03/2022 2022
Báo cáo tài chính 2021 IDJ hợp nhất đã được kiểm toán 17/03/2022 2022
Giải trình chênh lệch LN so với cùng kỳ BCTC mẹ 17/03/2022 2022
Giải trình chênh lệch LN so với cùng kỳ BCTC hợp nhất 17/03/2022 2022
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất/riêng quý 4/2021 28/01/2022 2022
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất/riêng quý 4/2021 28/01/2022 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 28/01/2022 2022
Báo cáo tài chính riêng quý 4/2021 28/01/2022 2022
Báo cáo tài chính quý 3/2021 26/10/2021 2021
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 đã soát xét 18/08/2021 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã soát xét 18/08/2021 2021
Báo cáo tài chính quý 2/2021 28/07/2021 2021
Báo cáo tài chính quý 1/2021 28/04/2021 2021
Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán 30/03/2021 2021
Báo cáo tài chính quý 4/2020 29/01/2021 2021
Báo cáo tài chính quý 3/2020 27/10/2020 2020
Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 19/08/2020 2020
Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2020 30/07/2020 2020
Báo cáo tài chính riêng quý 1/2020 29/04/2020 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 29/04/2020 2020
Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 1/2020 29/04/2020 2020
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 29/04/2020 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán 26/03/2020 2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán 26/03/2020 2020
Báo cáo tài chính quý 3/2019 trước kiểm toán của công ty hợp nhất và công ty mẹ 31/10/2019 2019
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 20/08/2019 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 04/04/2019 2019
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 04/04/2019 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 04/04/2019 2019
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính riêng năm 2018 04/04/2019 2019
Báo cáo tài chính mẹ quý 4/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái 11/02/2019 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái 22/01/2019 2019
Báo cáo tài chính mẹ quý 03/2018 và báo cáo tài chính hợp nhất quý 03/2018 20/10/2018 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 15/08/2018 2018
Báo cáo tài chính quý 2/2018 23/07/2018 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2018 20/04/2018 2018
Báo cáo tài chính IDJ năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính 29/03/2018 2018
Báo cáo tài chính IDJ quý 4/2017 20/01/2018 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016 18/01/2017 2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2016 18/01/2017 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 18/01/2017 2017
Giải trình chênh lệch lợi nhuận công ty mẹ 18/01/2017 2017
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2016 18/10/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 18/10/2016 2016
Giải trình công ty mẹ quý 3/2016 18/10/2016 2016
Giải trình hợp nhất quý 3/2016 18/10/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 15/08/2016 2016
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016 03/08/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016 29/07/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2016 11/07/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016 10/05/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2016 11/04/2016 2016
Đính chính báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 31/03/2016 2016
Báo cáo tài chính mẹ năm 2015 24/03/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 24/03/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015 11/02/2016 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2015 05/02/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2015 05/02/2016 2016
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2015 17/11/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 17/11/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2015 11/11/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét công ty mẹ năm 2015 28/08/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2015 28/08/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 14/08/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 11/07/2015 2015
Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2015 11/07/2015 2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2015 13/05/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2015 13/05/2015 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2014 31/03/2015 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 31/03/2015 2015
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2014 13/02/2015 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2014 13/02/2015 2015
Báo cáo tài chính quý 3/2014 10/11/2014 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2014 10/11/2014 2014
Báo cáo tài chính quý 2/2014 14/08/2014 2014
Báo cáo tài chính quý 1/2014 21/04/2014 2014
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 31/03/2014 2014
Báo cáo tài chính quý 4/2013 20/01/2014 2014
Báo cáo tài chính quý 3/2013 15/10/2013 2013
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2013 15/08/2013 2013
Báo cáo tài chính quý 2/2013 22/07/2013 2013
Báo cáo tài chính quý 1/2013 25/04/2013 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 27/02/2013 2013
Báo cáo tài chính kiểm toán quý 4/2012 22/01/2013 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 27/10/2012 2012
Báo cáo tài chính kiểm toán quý 3/2012 22/10/2012 2012
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012 16/08/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 2/2012 23/07/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 1/2012 25/04/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 4/2011 31/03/2012 2012
Báo cáo tài chính quý 3/2011 25/10/2011 2011
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2011 12/08/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 2/2011 25/07/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2011 25/07/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 1/2011 21/04/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2011 21/04/2011 2011
Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 11/03/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 4/2010 25/01/2011 2011
Báo cáo tài chính quý 3/2010 18/01/2011 2011
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2010 so với quý 3/2009 18/10/2010 2010
Báo cáo tài chính quý 2/2010 16/09/2010 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 01/02/2010 2010
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 11/04/2009 2009

Báo cáo thường niên

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
CBTT- IDJ - Báo cáo quản trị bán niên 2023 31/07/2023 2023
Báo cáo Thường niên IDJ năm 2022 20/04/2023 2023
Báo cáo quản trị năm 2022 19/01/2023 2023
Báo cáo thường niên IDJ 2021 04/04/2022 2022
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2021 30/07/2021 2021
Báo cáo thường niên năm 2020 19/04/2021 2021
Báo cáo thường niên năm 2019 19/04/2020 2020
Báo cáo thường niên năm 2018 20/04/2019 2019
Báo cáo thường niên năm 2017 20/04/2018 2018
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 18/01/2017 2017
Bản báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 14/07/2016 2016
Báo cáo thường niên năm 2015 07/04/2016 2016
Báo cáo quản trị năm 2015 30/01/2016 2016
Báo cáo thường niên năm 2014 16/04/2015 2015
Báo cáo quản trị năm 2014 21/01/2015 2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 29/07/2014 2014
Báo cáo thường niên năm 2013 16/04/2014 2014
Báo cáo quản trị công ty năm 2013 20/01/2014 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 17/07/2013 2013
Báo cáo thường niên 2012 16/04/2013 2013
Báo cáo thường niên 2010 19/04/2011 2011
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 30/01/2010 2010
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 11/04/2009 2009
Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2007 15/03/2008 2008

Tin tức cho nhà đầu tư

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 08/08/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 07/08/2023 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 21/07/2023 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 19/07/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 19/07/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 17/07/2023 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 14/07/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 10/07/2023 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 07/07/2023 2023
BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 04/07/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 04/07/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 30/06/2023 2023
THÔNG BÁO DỰ KIẾN MUA LẠI TRÁI PHIẾU IDJ 28/06/2023 2023
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 24/03/2023 2023
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 23/03/2023 2023
Báo cáo mua lại trái phiếu 07/02/2023 2023
Thông báo mua lại trái phiếu 06/02/2023 2023
Báo cáo mua lại trái phiếu 17/01/2023 2023
Thông báo mua lại trái phiếu 16/01/2023 2023
Báo cáo mua lại trái phiếu 10/01/2023 2023
Thông báo mua lại trái phiếu 05/01/2023 2023
Báo cáo mua lại trái phiếu 09/12/2022 2022
Thông báo mua lại trái phiếu 07/12/2022 2022
Giải trình cổ phiếu IDJ tăng trần 5 phiên liên tiếp 30/11/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IDJ 23/05/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IDJ 09/05/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IBOND 22/04/2022 2022
Công bố thông tin người phụ trách quản trị công ty 15/04/2022 2022
Quyết định V/v chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 07/04/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IBOND 06/04/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu IBOND 17/03/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu IBOND 08/03/2022 2022
Thông báo mất sổ cổ đông 22/02/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 17/01/2022 2022
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 07/01/2022 2022
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 30/12/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 24/12/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 20/12/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 06/12/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 26/11/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 18/11/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 14/10/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 06/10/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 17/09/2021 2021
Kết quả mua lại trái phiếu Ibond 24/08/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 16/08/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 09/08/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 04/08/2021 2021
Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu Ibond 02/08/2021 2021
Thông báo dự kiến mua lại trái phiếu Ibond 19/07/2021 2021
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.14.10 11/05/2020 2020
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.15.10 11/05/2020 2020
Công bố thông tin phát hành gói Ibond_2020.16.10 11/05/2020 2020
Bản cáo bạch niêm yết 2010 27/08/2010 2010
Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010 20/04/2010 2010
Điều lệ công ty IDJ Financial năm 2010 31/01/2010 2010
Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội Cổ đông

Tên tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
NQ, BB ĐHĐCĐ năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ 24/05/2023 2023
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 20/03/2023 2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành Trái phiếu IDJH2225002 22/07/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành Trái phiếu IDJH2225003 22/07/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị phát hành Trái phiếu IDJH2223004 22/07/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị 08/06/2022 2022
NQ HĐQT về việc đầu tư vào dự án "Khu phức hợp du lịch biển và công viên nước Long Thủy Tuy Hòa" 12/05/2022 2022
Công bố thông tin Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ 29/04/2022 2022
Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu IDJH2225001 22/03/2022 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án phát hành 06/09/2021 2021
Công bố thông tin về việc triển khai đăng ký niêm yết sàn HSX 02/07/2021 2021
IDJ ký kết với người có liên quan 29/06/2021 2021
IDJ triển khai phương án phát hành cổ phiếu 29/06/2021 2021
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 04/05/2021 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết 22/02/2021 2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu 01/12/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Diamond Park 28/10/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu 08/06/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2020/IDJ/NQ-HĐQT về việc phát hành gói trái phiếu IBOND 11/05/2020 2020
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết giao dịch với người có liên quan 02/05/2020 2020
Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 02/05/2020 2020