Tin dự án

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

01-03-2022

Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty như sau:

  • Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam
  • Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam
  • Mã chứng khoán : IDJ
  • Sàn giao dịch : HNX
  • Địa chỉ : Tầng 3 TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về “Thực hiện quyền mua cổ phiếu IDJ”, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) thông báo về thực hiện quyền mua cổ phiếu như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2022

Thông tin chi tiết:

1. Số lượng chứng khoán phát hành: 73.512.976 cổ phiếu

2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới)

4. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 23/02/2022

5. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 08/02/2022 đến ngày 28/02/2022

+ Đối với quý cổ đông đã lưu ký cổ phiếu IDJ: Vui lòng tới các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để làm các thủ tục liên quan đến đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu hoặc chuyển nhượng quyền (nếu có) trong khoảng thời gian trên.

+ Đối với quý cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu IDJ: Vui lòng liên hệ với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam để làm các thủ tục liên quan đến đăng ký và thực hiện quyền mua cổ phiếu hoặc chuyển nhượng quyền (nếu có) trong khoảng thời gian trên.

Thông tin liên hệ:

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Phòng Quan hệ cổ đông

Điện thoại: 024.3573.0200 (số máy lẻ: 999)