Tin thị trường

CBTT TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

24-07-2020

Ngày 23/07/2020, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần biểu quyết như sau:  
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư APEC Holding
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 998.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.977.000 cổ phiếu, tỷ lệ 6,06%
5. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh
6. Ngày trở thành cổ đông lớn: 23/07/2020