Tin thị trường

CBTT VỀ ĐĂN KÝ MUA CỔ PHIẾU IDJ CỦA APEC HOLDING

05-06-2020

Ngày 05/06/2020, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin Đăng ký giao dịch mua cổ phần của tổ chức có liên quan như sau:  
1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư APEC Holding
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.000.000
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 11/06/2020 đến 10/07/2020