Tin thị trường

CBTT VỀ KẾT QUẢ MUA CỔ PHIẾU IDJ CỦA APEC HOLDINGS

26-05-2020

Ngày 26/05/2020, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin kết quả giao dịch mua cổ phần của tổ chức có liên quan như sau:  
1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư APEC Holdings
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 150.000
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 27/04/2020 đến 26/05/2020