Tin thị trường

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan.

22-04-2020

Ngày 22/04/2020, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin của người có liên quan đăng ký mua cổ phần như sau:

1. Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương:
Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
Số lượng giao dịch: Đăng ký mua 500.000
Thời gian giao dịch: 27/04/2020
Hình thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian giao dịch: Từ ngày 27/04/2020 đến 26/05/2020

2.  Công ty cổ phần đầu tư APEC Holdings
Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
Số lượng giao dịch: Đăng ký mua 2.000.000
Thời gian giao dịch: 27/04/2020
Hình thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
Thời gian giao dịch: Từ ngày 27/04/2020 đến 26/05/2020