Tin thị trường

Đăng ký mua cổ phiếu IDJ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Duy Hưng

19-05-2021

Ngày 14/05/2021, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin Đăng ký giao dịch mua cổ phần của Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:  
1. Cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 500.000 cổ phiếu
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 24/05/2021 đến 22/06/2021