Tin thị trường

Đăng ký mua IDJ của APEC Holding

14-07-2020

Ngày 07/07/2020, Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam nhận được Công bố thông tin Đăng ký giao dịch mua cổ phần của tổ chức có liên quan như sau:  
1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư APEC Holding
2. Mã chứng khoán Giao dịch: IDJ
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu
4. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
5. Thời gian giao dịch: Từ ngày 13/07/2020 đến 11/08/2020