Tin thị trường

IDJ TB chi trả cổ tức năm 2019

16-11-2020

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020

2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

3. Thời gian chi trả: 27/11/2020

4. Địa điểm thực hiện                                                                                                                                                                              4.1  Đối với Cổ đông đã lưu ký chứng khoán

      Cổ đông làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

4.2  Đối với Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

a) Cổ đông đến trực tiếp Công ty nhận tiền cổ tức, mang theo CMND và sổ cổ đông

Nếu số CMND hiện tại của cổ đông không trùng khớp với số CMND trên sổ cổ đông, cổ đông mang theo một trong những giấy tờ sau:

      - CMND cũ/bản foto CMND cũ/Hộ chiếu (Các trường thông tin trên CMND hiện tại phải trùng khớp với các giấy tờ này)

     - Giấy xác nhận số CMND của cơ quan Công an gần nhất/Hộ khẩu thể hiện rõ CMND cũ và CMND hiện tại là cùng 1 người.

b) Cổ đông ở xa, có nhu cầu nhận chuyển khoản tiền cổ tức

Cổ đông gọi điện thoại đến Phòng Kế toán TCPH để được hướng dẫn. Sau khi xác nhận thông tin, TCPH sẽ chuyển khoản tiền cổ tức về ngân hàng để cổ đông nhận bằng CMND.

Nếu số CMND hiện tại của cổ đông không trùng khớp với số CMND trên sổ cổ đông, cổ đông gửi về TCPH bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

     - Bản sao công chứng giấy CMND (mới) và sổ cổ đông;

     - Giấy xác nhận của cơ quan Công an gần nhất hoặc bản sao công chứng hộ khẩu có đóng dấu xác nhận của cơ quan công an thể hiện rõ CMND cũ và CMND hiện tại là cùng 1 người

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Phòng kế toán TCPH sẽ chuyển khoản tiền cổ tức về ngân hàng để cổ đông nhận bằng CMND mới .

4.3 Thông tin liên hệ

Phòng Kế toán CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 3555.8999 (số máy lẻ: 567)

Trân trọng./.