Tin báo chí

Kết quả kinh doanh IDJ Việt Nam tháng 05/2021

07-06-2021

Tháng 5/2021, IDJ ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội với doanh thu tháng 5 đạt 63,3 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tháng 5 ước đạt 20 tỷ đồng, tăng gấp 21 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn, phần còn lại đến từ cho thuê TTTM và văn phòng, các hợp đồng xây dựng…

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu IDJ đạt 273,09 tỷ đồng, hoàn thành 25,59% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế IDJ ước đạt 81,91 tỷ đồng, hoàn thành 29,15% kế hoạch năm và bằng 82,34% so với lợi nhuận cả năm 2020.

Đáng chú ý, trong tháng 5, dòng tiền người mua trả trước của IDJ tiếp tục tăng mạnh, lũy kế 5 tháng đạt 1.376,2 tỷ đồng.